Tin tức - Sự kiện
kế hoạch làm thủy lợi đông xuân xã minh đức 2018-2019
 

KẾ HOẠCH

                                     Làm thủy lợi Đông xuân năm 2018- 2019
 Để đảm bảo chủ động trong việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh; Trên cơ sở hiện trạng các công trình thủy lợi và yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2019 và những năm tiếp theo, UBND xã xây dựng kế hoạch làm thủy lợi đông xuân 2018- 2019 như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
 a- Mục đích
Đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ kịp thời, hiệu quả và giảm bớt chi phí đối với sản xuất nông nghiệp, góp phần cải tạo đất và cải thiện môi trường sinh thái trong khu vực.
Chủ động trong công tác phòng, chống lụt, bão, úng và hạn hán; đồng thời hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ sản xuất, tài sản của nhà nước và nhân dân
  b- Yêu cầu
  Công tác làm thủy lợi Đông xuân phải có sự chỉ đạo chặt chẽ từ xó đến cơ sở, tổ chức thực hiện đúng với tiến độ thời gian đặt ra, đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và khối lượng theo kế hoạch, thiết kế đã được phê duyệt và thông qua.
Chỉ tiêu kế hoạch   UBND xã giao cho HTX và tiểu ban chỉ đạo các thôn tổ chức thực hiện nạo vét, tu bổ hệ thống công trình thuỷ lợi do địa phương quản lý: Tổng khối lượng đào, đắp là: 28.700m3, Trong đó: nạo vét kênh dẫn 3.800 m3 (do nguồn ngân sách nhà nước chi trả), tu bổ kênh tưới và nạo  vét phục vụ cho sản xuất nông nghiệp là 26.000 m3, dọn cỏ kênh tiêu 43.400 m   kênh tưới  12.729 m. xây bờ lô ra đồng sản xuất 1.100 m.

STT

Đơn vị thôn

Dọn kênh dẫn

(m dài)

Nạo vét kênh tưới đắp bờ

( m 3)

Dọn cỏ

(m dài)

Xây b

(m dài)

1

Thôn Quàn

1.138

1.560

6.300

1800

2

Thôn Phúc Lâm

2.350

600

13.000

0

3

Thôn Cự Lộc

2.592

3.300

8.000

0

4

Thôn Văn Sự

981

150

7.500

0

5

Thôn mép

2.690

350

9.350

0

6

Thôn Trúc Văn

885

 

7.000

0

7

Thôn Vạn

2.093

720

10.400

0

Tổng các thôn

12.729

6.680

61.550

1.800

3. Thời gian thực hiện
 UBND xã giao cho HTX phối hợp với tiểu ban các thôn thống nhất bố trí thời gian ra quân cho phù hợp với tình hình phục vụ sản xuất ở từng thôn. Trước khi làm thuỷ lợi phải có kế hoạch trữ đủ nước tưới cho cây trồng vụ đông và mạ chiêm xuân trong suốt thời gian thi công công trình.
Thời gian hoàn thành: Phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 30/12/2018. Giao cho ban chỉ đạo thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát các thôn trong quá trình thi công. Thời gian thi công xong trước ngày 30/12/2018 để ban chỉ đạo cùng tiểu ban chỉ đạo các thôn tổ chức nghiệm thu thanh toán
4. Kinh phí
 Đối với tiểu thuỷ lợi các thôn huy động từ nguồn đóng góp của các hộ nông dân có diện tích được hưởng lợi, các nguồn như chỉnh trang đng ruộng và huy động ngày công lao động ở địa phương, đồng thời HTX nông nghiệp trích một phần kinh phí từ nguồn cấp bù thủy lợi phí theo kế hoạch để triển khai thực hiện.
 Đối với nạo vét kênh dẫn: Do nguồn kinh phí hỗ trợ hạn chế nên chỉ tập trung nạo vét vào những tuyến kênh cấp bách cần thiết, nhất là ở những vùng có diện tích tưới tạo nguồn, vùng thường xuyên thiếu nước, xa trạm bơm tiêu, vùng đang phát triển trồng rau màu, khu vực nuôi trồng thủy sản tập trung và vùng chiều trũng thiếu hệ thống kênh dẫn.
5 Tổ chức thực hiện:
- UBND xã giao cho các thôn Thành lập BCĐ làm thủy lợi Đông xuân do đồng chí bí thư chi bộ làm trưởng ban, triển khai Kế hoạch làm thủy lợi nội đồng của thôn. Thường xuyên tuyên truyền, nêu rõ tầm quan trọng của công tác làm thuỷ lợi đông xuân để nhân dân hiểu rõ trách nhiệm của mình, tham gia tích cực đảm bảo trong chiến dịch huy động được số lao động với mức cao nhất.
- Đối với công tác giải phóng mặt bằng: ủy ban nhân dân giao cho công chức địa chính ,cán bộ giao thông thủy lợi,HTX ,tiểu ban chỉ đạo các thôn có trách nhiệm giải phóng mặt bằng, bố trí vị trí chứa đất, lấy đất và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công của từng đơn vị.
- UBND  xã yêu cầu tiểu ban chỉ đạo các thôn , Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu được giao, đảm bảo đúng khối lượng, chất lượng và thời gian quy định. đồng thời kiểm tra, giám sát và tổ chức nghiệm thu công trình theo quy định sau khi công trình hoàn thành.

Công tác làm thủy lợi Đông xuân 2018- 2019 là nhiệm vụ quan trọng nhưng có nhiều khó khăn. UBND xã đề nghị các cấp uỷ chi bộ, lãnh đạo các thôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình để tuyên truyền và phát động nhân dân trong xã quyết tâm hoàn thành khối lượng theo đúng Kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:
BTV đảng ủy, TTHĐND;
 Lãnh đạoUBND, MTTQ xã.
 Các đoàn thể CT-XH xã
 Ban chỉ đạo sản xuất.
 Bí thư chi bộ,Trưởng thôn
-Đài truyền thanh
Lưu VP..

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

         Nguyễn Mạnh Chung


 
Các bài liên quan
Ban chỉ đạo sản xuất xã Minh đức tổ chức hội nghị đánh giá sản xuất vụ màu năm 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân 2018-2019 (29/11/2018)
Cần đánh bắt diệt chuột, đồng bộ, tập trung bảo vệ sản xuất (26/11/2018)
Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri hai xã Minh đức- Quang khải trước kỳ họp thứ 6 (26/11/2018)
Trên 40 ha trồng câyớt chuẩn bị cho thu hoạch (03/11/2018)
Minh đức hoàn thành cơ bản thu hoạch vụ lúa mùa, chuyển trọng tâm sang phát triển cây vụ đông và làm thủy lợi nội đồng (25/10/2018)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
Hát về Tứ Kỳ
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay37 
 Hôm qua27
 Tuần này243 
 Tất cả34443 
IP: 3.234.241.200