Tin tức - Sự kiện
Ban thanh tra nhân dân tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2019 và kiện toàn Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021
Ban thanh tra nhân dân xã Minh đức tổng kết nhiệm kỳ kiện toàn ban TTND và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2021
 

.Ban thanh tra nhân dân tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2019 và kiện toàn Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021

Ban thanh tra nhân dân  xã có 13 thành viên,  với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; nhiệm kỳ2017-2019, ban thanh tra nhân dân xã đã tập trung  gám sát những vấn đề trọng tâm, bức xúc của đời sống xã hội phát hiện và kiến nghị việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã trong việc thực hiện chính sách pháp luật, các nghị quyết của Đảng, chính quyền như việc thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý đất đai môi trường, giao thông thủy lợi, an ninh trật tự, công tác quốc phòng quân sự địa phương. Việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức xã, công tác thu chi ngân sách theo quy định của phát luật, việc thực hiện các chế độ ưu đãi, chính sách bảo trợ xã hội các chính sách đối với người có công trên địa bàn toàn xã..

.Nhiệm kỳ 2017 -2019 ban thanh tra nhân dân đã kiến nghị với chính quyền bằng văn bản thông qua Thường trực Uỷ ban MTTQ xã tổng số 30 vụ việc trong đó có 8 vụ về đất đai, 3 vụ về an ninh trật tự, 8 vụ về môi trường,3 vụ về nông nghiệp, các vụ việc khác là 8 vụ. đã giải quyết 27 vụ bằng 90%.

- Ban thanh tra nhân dân đã phối kết hợp với các tổ hòa giải ở các thôn trên địa bàn xã trong nhiệm kỳ đã hòa giải 76 vụ hòa giải thành thành 66 vụ việc  bằng 86.8% số vụ tại cơ sở nhằm ổn định tình hình trong thôn xóm.

 Giám sát 11 công trình do ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư,  giám sát các công trình do cộng đồng dân cư tổ chức thi công như cổng làng, nhà thờ, giếng làng... Kết quả giám sát các công trình đã đạt được những tiêu chí yêu cầu của chủ đầu tư, được nhân dân tin tưởng,

. Qua đó ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã khẳng định được năng lực, nghiệp vụ chuyên môn của các thành viên góp phần cùng với Ủy ban MTTQ làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy được tinh thần dân chủ của nhân dân, giải quyết tốt các mẫu thuẫn trong nhân dân làm giảm đáng kể các đơn thư khiếu nại, ổn định tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Đóng góp vào sự thành công của cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng địa phương vững mạnh về an ninh trật tự, ổn định chính trị, kinh tế phát triển tăng trưởng bền vững.

- Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2019 có cá nhân tiêu biểu được UBND xã khen như Ông Trần Ngọc Chấn, Ông Phạm Văn Hùng, Ông Vũ Văn Vực, Ông Nguyễn Bá Ngọ… Ban thanh tra nhân dân xã được UBND xã, UBND huyện Tứ kỳ tặng giấy khen.

Nhiệm kỳ 2019-2021 ban thanh tra nhân dân tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được,  xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch giám sát của Ban TTND; Giám sát đầu tư của cộng đồng, đôn đốc việc giải quyết những kiến nghị của Ban TTND và giám sát đầu tư của cộng đồng,  thực hiện  tốt  chế độ giao ban định kỳ để phản ánh và tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân; kịp thời đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động,  thưc hiện tốt đề án của đảng ủy về đổi mới nội dung phương phương thưc hoạt động, nâng cao hiệu quả các mặt công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

 Cuối buổi tổng kết đồng chí Nguyễn Đức Mạnh bí thư đảng ủy chủ tịch HĐND xã và đồng chí Nguyễn Hữu Lăng phó bí thư Đảng ủy chủ tịch UBND xã đã trao tặng khen thưởng cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoạt động thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019.

 Ban thanh tra nhân dân  xã có 13 thành viên,  với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; nhiệm kỳ2017-2019, ban thanh tra nhân dân xã đã tập trung  gám sát những vấn đề trọng tâm, bức xúc của đời sống xã hội phát hiện và kiến nghị việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã trong việc thực hiện chính sách pháp luật, các nghị quyết của Đảng, chính quyền như việc thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý đất đai môi trường, giao thông thủy lợi, an ninh trật tự, công tác quốc phòng quân sự địa phương. Việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức xã, công tác thu chi ngân sách theo quy định của phát luật, việc thực hiện các chế độ ưu đãi, chính sách bảo trợ xã hội các chính sách đối với người có công trên địa bàn toàn xã..

.Nhiệm kỳ 2017 -2019 ban thanh tra nhân dân đã kiến nghị với chính quyền bằng văn bản thông qua Thường trực Uỷ ban MTTQ xã tổng số 30 vụ việc trong đó có 8 vụ về đất đai, 3 vụ về an ninh trật tự, 8 vụ về môi trường,3 vụ về nông nghiệp, các vụ việc khác là 8 vụ. đã giải quyết 27 vụ bằng 90%.

- Ban thanh tra nhân dân đã phối kết hợp với các tổ hòa giải ở các thôn trên địa bàn xã trong nhiệm kỳ đã hòa giải 76 vụ hòa giải thành thành 66 vụ việc  bằng 86.8% số vụ tại cơ sở nhằm ổn định tình hình trong thôn xóm.

 Giám sát 11 công trình do ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư,  giám sát các công trình do cộng đồng dân cư tổ chức thi công như cổng làng, nhà thờ, giếng làng... Kết quả giám sát các công trình đã đạt được những tiêu chí yêu cầu của chủ đầu tư, được nhân dân tin tưởng,

. Qua đó ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã khẳng định được năng lực, nghiệp vụ chuyên môn của các thành viên góp phần cùng với Ủy ban MTTQ làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy được tinh thần dân chủ của nhân dân, giải quyết tốt các mẫu thuẫn trong nhân dân làm giảm đáng kể các đơn thư khiếu nại, ổn định tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Đóng góp vào sự thành công của cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng địa phương vững mạnh về an ninh trật tự, ổn định chính trị, kinh tế phát triển tăng trưởng bền vững.

- Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2019 có cá nhân tiêu biểu được UBND xã khen như Ông Trần Ngọc Chấn, Ông Phạm Văn Hùng, Ông Vũ Văn Vực, Ông Nguyễn Bá Ngọ… Ban thanh tra nhân dân xã được UBND xã, UBND huyện Tứ kỳ tặng giấy khen.

Nhiệm kỳ 2019-2021 ban thanh tra nhân dân tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được,  xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch giám sát của Ban TTND; Giám sát đầu tư của cộng đồng, đôn đốc việc giải quyết những kiến nghị của Ban TTND và giám sát đầu tư của cộng đồng,  thực hiện  tốt  chế độ giao ban định kỳ để phản ánh và tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân; kịp thời đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động,  thưc hiện tốt đề án của đảng ủy về đổi mới nội dung phương phương thưc hoạt động, nâng cao hiệu quả các mặt công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

 Cuối buổi tổng kết đồng chí Nguyễn Đức Mạnh bí thư đảng ủy chủ tịch HĐND xã và đồng chí Nguyễn Hữu Lăng phó bí thư Đảng ủy chủ tịch UBND xã đã trao tặng khen thưởng cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoạt động thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019.

 


 
Các bài liên quan
Hội nghị Tọa đàm, nâng cao hiệu quả chất lượng giám sát và phản biện xã hội” (13/09/2019)
Hội CCB xã Minh Minh đức Tổng kết phong trào thi đua“CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019. (21/04/2019)
UBND xã Tổ chức đi thăm quân nhân nhập ngũ tháng 2/2019 đóng quân tại Hà nội và Hà Bắc (01/04/2019)
Hoàn thành công tác tuyển quân năm 2019 (21/02/2019)
Hội đồng Nghĩa Vụ quân sự xã Minh đức tổ chức gặp mặt tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ năm 2019. (17/02/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
Hát về Tứ Kỳ
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay33 
 Hôm qua27
 Tuần này239 
 Tất cả34439 
IP: 3.234.241.200